Arkitekt - Konstruktør


FANØ TEGNESTUE


Arkitekt - Konstruktør


FANØ TEGNESTUE


Arkitekt - Konstruktør


Byggeriets Faser

Har du byggeplaner er det vigtigt at vide, at om- og tilbygninger er ikke en standardvare og at du står over for et forløb, der kan være langt og kompliceret.

Tit er der flere måder at udføre et byggeri på, men der kan også være begrænsninger, der gør, at dine største ønsker ikke kan lade sig gøre.


Ikke ret mange sager er ens, hverken for arkitekten, håndværkeren eller bygherren og der kan dukke mange udfordringer op undervejs. Jo bedre du er forberedt jo lettere kommer du godt igennem.


Det er meget forskelligt hvor præcis man er som bygherre med hensyn til, hvad ens ønsker er.

Findes der ikke tegninger over huset, kan man prøve kontakte teknisk forvaltning for at høre, om de har tegninger over bygningen. Har Kommunen ikke tegningerne, kan det være nødvendigt at få lavet nye. Dette vil typisk være en merudgift til Arkitekten.


Når du ved i store træk hvordan dit byggeri skal se ud, og hvad for nogle krav du har til dit byggeri, kan du med fordel involvere en arkitekt i dit projekt.

Det første skridt på vejen vil være et Skitseforslag.

Skitseforslag

Skitseforslaget giver en god fornemmelse af projektet – et

skitseforslag indeholder typisk: Tegninger, et økonomisk overslag, en tidsplan

samt forslag til materialer og farver. Et skitseforslag er kun yderst sjældent tilstrækkeligt

til byggeansøgningen, men er tit nok information til banken.Et skitseprojekt er ofte udarbejdet af Arkitekten, på

baggrund af møder mellem bygherre og arkitekt. På mødet kan du udover dine ideer samt krav til det kommende byggeri også typisk give arkitekten eksisterende tegninger samt relevante dokumenter på huset.

Det er vigtigt, at du både er præcis i dine ønsker og krav til hvad du vil have, men også er åben

for ideer og forslag fra arkitekten. Mødet og skitseforslaget er arkitektens mulighed for at spore sig ind på dine ønsker, krav og muligheder til din nye bygning.

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojektet er en beskrivelse af hvad man bygger, hvor man bygger og hvordan man udfører ens byggeri.

Det materiale der sendes til kommunen sammen med ansøgningen om byggetilladelse

er et mere bearbejdet og præcist materiale end det skitseforslag der blev udarbejdet

som første fase. I nogle enkelte tilfælde kan der bygges ud fra materialet der er

indsendt til byggetilladelse..

Hovedprojekt

Hovedprojekt er betegnelsen for et endeligt, færdigtegnet byggeprojekt.

Hovedprojektet skal bruges til at indhente tilbud fra håndværkere og vigtigst af alt, er det grundlaget for, hvordan byggeriet skal udføres. Hvor meget der skal tegnes og skrives til hovedprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet.

Grundige forberedelser er altafgørende for en vellykket byggeri.

Udbud

Hvis udbudsmatrialet er så præcist som muligt, minimeres risikoen for problemer undervejs og entreprenøren har bedre mulighed for at give pris på det samme grundlag - dette giver overblik over de indkomne tilbud og den evt. besparelse ved at vælge den ene over den anden.

Tilsyn og byggeledelse

Kan man fange fejl og mangler under udførelsen, og inden de bliver graverende, er man næsten i mål. Et godt tilsyn og en effektiv byggeledelse er derfor ganske nødvendigt.

Fanø tegnestue hjælper dig videre med dit projekt.

Ring allerede i dag

Kom godt fra start - Helt uforpligtende!

Første møde er altid gratis!

Efter vores første møde kan du få tilsendt et overslag på de ydelser der er relevant for dig.

3D projektering

Fanø tegnestue kan være med hele vejen.


Kontakt

Skriv til os her

Emne
Emne
Nybyg
Tilbyg
Andet

FANØ TEGNESTUE - HOVEDGADEN 83 - 6720 - FANØ

TEGNESTUE@FBAUN.DK

* Du kan altid afmelde dig nederst i mailen.

Vi holder dine data private, og deler dem kun med tredjeparter, der gør denne ydelse mulig. Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.