Arkitekt - Konstruktør


FANØ TEGNESTUE


Arkitekt - Konstruktør


FANØ TEGNESTUE


Arkitekt - Konstruktør

Få os til at tjekke dit hus eller din virksomhedens energiforbrug

Fanø Tegnestue har mange års erfaring med at gennemføre energi- og miljøtjek af både privat boliger og små og mellemstore virksomheder.

Det kan både være parcelhuse, udlejningsejendomme, butikker, frisørsaloner, kirker,

autoværksteder eller noget helt andet.Uanset hvilken type virksomhed du har, kan du spare på energien eller reducere brugen af miljøskadelige stoffer. Og det kan vi hjælpe dig med.

Hvad er energirenovering?

Energirenovering handler grundlæggende om, at energioptimere boligen, og dermed få del i de mange besparelser og den komfort, som kan opnås i langt de fleste boliger. Det er boligejerne, der er den vigtigste aktør, når det gælder om at sætte gang i at energioptimere private boliger.

Hvis en bolig skal fremtidssikres, er energirenovering ligeledes et vigtigt parameter. Her melder sig en række spørgsmål: Hvordan udvikler energipriserne sig? Hvor stort er boligs energiforbrug? Hvad er boligens værdi? Er der mulighed for at spare og hvad er fremtidsudsigterne?Dertil kommer de lovhensyn, der er ved ombygning og renovering, som både boligejere og håndværkere skal sætte sig ind i, inden et byggeri- eller renoveringsprojekt påbegyndes.

Tænk energirenovering ind i dine byggeprojekter

Det er også at tænke energirenovering ind i byggeprojektet i øvrigt, når der renoveres og ombygges. Det kan godt betale sig at tænke fremad og gennemtænke tilstanden på alle boligens bygningsdele, inden man går i gang.

Hvis der fx skal males lofter eller hvis der skal males i overetagen, er det en god ide at undersøge, om der er en god tætning, og om der er tilstrækkeligt isoleret, før der spartles og males. Er rummet først blevet malet og indrettet, og det efterfølgende viser sig, at det er utæt og dårligt isoleret, bliver det temmelig uoverkommeligt at starte forfra.

Den bedste løsning er den, der sikrer at de berørte bygningsdele er tidssvarende både isolerings- og komfortmæssigt

Tilskudsmuligheder

Skal der bygges om eller energirenoveres, er der mulighed for at søge tilskud på forskellig vis.En række lokale energiselskaber tilbyder boligejere tilskud, hvis de energioptimerer boligen eller investerer i fx en varmepumpe.

Formelt hedder den form for tilskud salg af kWh besparelser.Der kan også fås tilskud via det offentlige. Landsbyggefonden yder støtte til fysiske arbejder i almene boliger.

Beregning af rentabilitet

Hvis en bygningsdel udskiftes, skal reglerne altid overholdes, hvis en bygningsdel skal vedligeholdes skal reglerne overholdes, hvis de er rentable. Rentabiliteten beregnes på grundlag

af følgende formel:

(Levetiden x besparelsen) /investering ≥ 1,33

Eksempel på en rentabel energirenovering

Når en facade efterisoleres, er levetiden på isoleringen 40 år. Besparelsen er 50 kr./m2 og investeringen er 1.000 kr. pr. m2. Det vil sige: (40 år x 50 kr. pr. m2/år) / 1000 kr. pr. m2 = 2

Tallet 2 er altså større end 1,33, hvilket betyder at efterisoleringen er rentabel, og derfor skal gennemføres.

Håndværkerens ansvar, at bygningsreglementets regler overholdes

Det er den udførende håndværkers opgave at sikre sig, at bygningsreglementets krav er opfyldt. Ellers kan der rettes et erstatningsansvar imod håndværkeren. En sådan situation kan opstå, hvis nuværende eller en kommende ejer opdager, at huset ikke er udført og renoveret i henhold til gældende bestemmelser.

Byggetekniske forhold kan give dispensation

Byggetekniske forhold kan medføre, at bestemmelserne ikke kan opfyldes på en fugtteknisk eller byggeteknisk forsvarlig måde. Hvis det er tilfældet, skal det dokumenteres i byggesagen.I skemaet kan du finde de fastlagte levetider, der anvendes ved beregning af rentabiliteten:

Fanø tegnestue hjælper dig videre med dit projekt.

Ring allerede i dag

Kom godt fra start - Helt uforpligtende!

Første møde er altid gratis!

Efter vores første møde kan du få tilsendt et overslag på de ydelser der er relevant for dig.

3D projektering

Fanø tegnestue kan være med hele vejen.


Kontakt

Skriv til os her

Emne
Emne
Nybyg
Tilbyg
Andet

FANØ TEGNESTUE - HOVEDGADEN 83 - 6720 - FANØ

TEGNESTUE@FBAUN.DK

* Du kan altid afmelde dig nederst i mailen.

Vi holder dine data private, og deler dem kun med tredjeparter, der gør denne ydelse mulig. Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.